Colofon

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse telecommunicatiewet)

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
D-35582 Wetzlar

Handelsregister: HRB 6207
Rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Wetzlar

Vertegenwoordigd door:

James Stuart-Smith, Robert Deschler

Contact

Tel.: +49 641 922 20 0
Fax: +49 641 922 20 20

E-mail: info@beka-hospitec.de

Btw-nr.

Btw-nummer volgens §27 a van de Duitse btw-wet:
DE278603356

Wij zijn niet bereid en ook niet verplicht om deel te nemen aan een alternatieve beslechting van consumentengeschillen voor een bemiddelingsinstantie.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG) in overeenstemming met de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze webpagina’s. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of te onderzoeken op omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen.

Verplichtingen volgens de algemene wetten tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie worden hier niet door aangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop er kennis is van een concrete schending van het recht. Bij bekendwording van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen garanties geven. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van die pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het ogenblik dat de links werden geplaatst, gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Op het ogenblik dat de links werden geplaatst, kon geen illegale inhoud worden vastgesteld.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht echter niet redelijk. Bij bekendwording van schendingen van het recht zullen wij de betreffende links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerders aangemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze website niet door de beheerder zelf is aangemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Hierbij wordt de inhoud van derden met name als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een schending van auteursrechten opvallen, verzoeken wij u ons hier attent op te maken. Bij de bekendwording van schendingen van rechten zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen.